Bli medlem

Du ansöker om medlemskap genom att fylla i vår webbansökan.

Medlemsansökan undertecknas av behörig firmatecknare och sänds in till Visita på email eller per post. Att fylla i ansökan tar ca 5 – 7 minuter.

Du måste också anmäla företaget till Fora genom att fylla i försäkringsanmälan. Om företaget har anställda tjänstemän ska försäkring hos Collectum tecknas för dessa.

För att komma till vår webbansökan, klicka på länken medlemsansökan nedan.