Här hittar du information om vad Visita erbjuder våra medlemmar.

Läs mer och bli medlem du också!

Visita representerar restauranger, hotell, campingplatser, nöjesparker, vandrarhem, spa-anläggningar, turistbyråer, skidanläggningar och andra verksamheter inom den svenska besöksnäringen. Totalt har vi mer än 5 000 medlemsföretag.

Visita tecknar branschens kollektivavtal och är en medlemsorganisation i Svenskt Näringsliv.

På den här webbplatsen får du information om vad vi på Visita kan erbjuda våra medlemmar. Vi har valt att dela upp våra tjänster och förmåner i fyra kategorier; branschjuridik, arbetsrätt, utbildning och övrigt. Läs mer om respektive område här nedanför.

Du kan också ta del av medlemscase, där några av våra medlemmar berättar om varför de är med i Visita och vilken hjälp de har fått av oss.

Branschjuridik

Våra erfarna branschjurister och experter på livsmedels- och hållbarhetsfrågor kan ge dig råd, stöd och hjälp inom flera juridiska områden.

Arbetsrätt

Du kan få daglig juridisk rådgivning, biträde i förhandlingar och domstolsprocesser och mycket annat stöd av våra arbetsrättsjurister.

Utbildning och nätverkande

Utbildningsavdelningen på Visita arbetar med utbildning och kompetensförsörjning för våra medlemmar.

Övrigt vi kan hjälpa dig med

Du kan få stöd på många olika sätt från Visita, till exempel i form av ekonomiska förmåner eller rådgivning om säkerhetsfrågor.

Några frågor vi driver

Lanseringen av BFUF

Forskning och innovation inom näringen hade ingen självklar finansiär innan Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond, BFUF, tillkom på ett initiativ från Visita och HRF. Med fonden finns en möjlighet för företag och organisationer att utveckla nya idéer inom besöksnäringens olika delar.

Fördjupa dialog med regeringen

Ett behov som Visita sett länge är behovet av en sammanhållen politik för vår näring. Olika ministrar och politikområden lyfter hur viktig vår näring är men när alla insatser och förslag läggs samman syns inte det och i sämsta fall motverkar de olika politikområdena varandra. Nu görs en statlig utredning som pågår till december 2017. Visita är självklart del av den. Var med och påverka vad vi ska driva för frågor!

Förenklade regelverk

Ett viktigt område som vi lyckas att påverka i rätt riktning. Bland annat har regeringen gett i uppdrag att förenkla regelinlämningen för olika sektorer, först ut restaurangsektorn. När detta är sjösatt kommer fler sektorer att inkluderas. Vi går i bräschen för förenklat företagande.