Arbetsrätt

Exempel på hur vi jobbar

Förhandlingshjälp vid uppsägning

Johan som är ägare av Restaurang X ringde till Visitas arbetsrättsjurister och berättade följande.

En kväll under service hörde han hur Pia och köksmästaren Anders var upprörda. De diskuterade högljutt om en situation som hade uppstått i köket. Johan gick in och påtalade för Pia att hon måste lyssna på sin chef Anders. Johan tror att han kanske också sa att om hon inte slutade kunde hon inte arbeta kvar. Pia rusade då ut ur köket. Innan hon försvann skrek hon att hon skulle sluta.

Rad 2

Pia kom inte till arbetsplatsen dagarna därpå och hörde inte heller av sig. Efter en vecka hörde Pias fackförbund av sig och menade att Pia hade blivit provocerad att säga upp sig. Johan fick en förhandlingsframställan med ett högt skadeståndskrav från fackförbundet.

Rad 3

Arbetsrättsjuristen förklarade för Johan att det finns situationer då en anställd visserligen säger upp sig själv, men där uppsägning kan anses vara framtvingad eller provocerad av arbetsgivaren. Då frågor av de här slaget kan vara ganska komplicerade bokade Johan in ett möte med juristen.

Rad 4

Under mötet gick de igenom själva juridiska frågan och alla omständigheter – vad hade egentligen hänt och vem som sagt vad. När väl förhandlingen ägde rum var arbetsrättsjuristen närvarande och lade fram bolagets argument. Förhandlingen avslutades dock i oenighet och facket påkallade en ytterligare förhandling, en så kallad central förhandling.

Rad 5

Vid den centrala förhandlingen gjorde Visita på nytt invändningar vilket ledde till att facket och Johan till slut gjorde upp om en lösning som innebar att Pias anställning avslutades och Johan betalade ut slutlön och ett mindre belopp till Pia.

Arbetsgivarfrågor

Arbetsgivarguiden A-Ö

Har du arbetsgivarfrågor?
Ring telefonrådgivningen på
tel. 08-762 74 10

Kontakta oss!

Andreas Gemrud

Andreas Gemrud

Arbetsrättsjurist

En av flera kunniga medarbetare på Visita

Arbetsrätt och kollektivavtalsfrågor. Region Västra

031-62 94 68

a.gemrud@visita.se