Branschjuridik

Exempel på hur vi jobbar

Krav på hyreshöjning slutade i sänkt hyra

​En av Visitas branschjurister, Susanne, har under en längre tid företrätt medlemmen Konferensanläggningen A, som driver sin rörelse i Stockholm.

De fick en uppsägning i december 2015 där hyresvärden krävde en kraftig hyreshöjning. På inrådan från Susanne sade även hyresgästen upp sitt kontrakt för villkorsändring och parterna inledde förhandling. Trots flertal möten och flera medlingsförsök via hyresnämnden kunde parterna inte enas om ett nytt kontrakt. Susanne begärde då att hyresnämnden skulle yttra sig över marknadshyran för lokalen.

Rad 2

Susanne och medlemmen kontaktade flera konferensanläggningar för att åberopa som jämförelsematerial. Den aktuella lokalen och samtliga åberopade jämförelselokaler besiktades, tillsammans med hyresnämnden och motparten.

I slutet av 2016 kom yttrandet som resulterade i att medlemmen till och med fick en sänkt hyra.

Kontakta oss!

Anna Sandborgh

Anna Sandborgh

Branschjurist

En av flera kunniga medarbetare på Visita

Serveringstillstånd, livsmedelsfrågor, personalliggare, kassaregister, allmän kameraövervakning, spel, ordningslagen, konkurrensfrågor, kommunalrätt, förvaltningsrätt

08-762 74 35

a.sandborgh@visita.se