Övrigt vi kan hjälpa dig med

Exempel på hur vi jobbar

Exempel: Spara in pengar på avtalsförsäkringar via FORA

En av Visitas medlemmar, Restaurangen R, kände inte till att de hade ett så kallat hängavtal*. Den tidigare ägaren hade tecknat avtalet, som fortsätter gälla även efter ett ägarbyte. Medlemmen visste inte om att själva hängavtalet kostar pengar: 1 500 kr per år plus ungefär en halv procent av företagets lönesumma, den s k hängavtalsavgiften. Denna avgift debiteras ut av Fora, d v s det bolag där de anställda ska vara försäkrade.

Rad 2

Allt detta uppdagades när Restaurangen R blev medlem i Visita. Då blev företaget direkt anslutet till kollektivavtalet vilket innebar att de inte längre behövde betala hängavtalsavgiften via Fora. Dessutom fick de som medlem en rabatt på Foraförsäkringen. Restaurangen R hade en lönesumma på över 1 318 000, det innebär att rabatten överstiger medlemsavgiften. Redan när de tecknade medlemskapet tjänade de alltså en slant!

*Hängavtal är när en arbetsgivare har tecknat ett kollektivavtal direkt med ett fackförbund utan att vara med i en arbetsgivarorganisation.

Kontakta oss!

Azieb Norevi

Azieb Norevi

Medlemsadministratör

En av flera kunniga medarbetare på Visita

Medlemskap, medlemsavgifter, förmåner, databasutveckling.

08-762 74 50

medadmin@visita.se