Utbildning och nätverkande

Exempel på hur vi jobbar

En skräddarsydd utbildningslösning

Ett av våra medlemsföretag hade nyss expanderat sin verksamhet och anställt ett flertal nya avdelningschefer. Man ville snabbt ge de nya ledarna verktyg för att på ett effektivt sätt leda sina anställda och verksamheten.

Rad 2

Möjligheterna att skicka iväg samtliga till en kurs var små då trycket på verksamheten redan var högt. Tillsammans med VisitaAkademin kom man fram till en lösning där Visitas arbetsrättsjurister kom ut till medlemsföretagets egna lokaler och höll en grundläggande utbildning i arbetsrätt. Detta kombinerades med en utbildning i ledarskap och bemötande med syfte att höja lönsamheten.

På det sättet kom personalen snabbt igång samtidigt som belastningen på den dagliga verksamheten minimerades.

Breddat nätverk och ledarskapsutveckling

En VD för ett av Visitas medlemsföretag ville premiera en av sina mellanchefer med kompetensutveckling. Medarbetaren önskade utveckla sitt ledarskap och utöka sitt nätverk i branschen.

Rad 4

En ansökan skickades in till Visitas mentorprogram Kulnet och medarbetaren blev antagen. Under ett helt år fick medarbetaren jobba tillsammans med en mentor kring olika utmaningar både i arbetet och på ett personligt plan. Medarbetaren fick också möjlighet att träffa andra deltagare i programmet och utbyta erfarenheter vid ett flertal nätverksträffar.

Rad 5

Resultatet av deltagandet blev att medarbetaren kände sig tryggare och starkare som ledare och kunde leda verksamheten på ett mer lönsamt sätt. Hen fick också ett brett nätverk av branschkollegor att ta hjälp av i framtida utmaningar.

Kontakta oss!

Virpi Hagberg

Virpi Hagberg

Kursansvarig

En av flera kunniga medarbetare på Visita

Ansvarar för och administrerar Kulnet mentorprogram och VistaAkademins kurser.

08-762 74 18

v.hagberg@visita.se